RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Brežice


Občina: BREŽICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (10/2009)
Datum sprejema: 26.1.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 24.02.2009 Datum konca veljavnosti: 09.07.2021
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe Statuta Občine Brežice 16.01.2010
Občina: BREŽICE
 Statut Občine Brežice 09.07.2021
Občina: BREŽICE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice 01.04.2009
Občina: BREŽICE
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice 08.04.2009
Občina: BREŽICE
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 11.04.2009
Občina: BREŽICE
 Obvezna razlaga prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za območja izjemnih posegov – lokacije s pogoji 27.05.2009
Občina: BREŽICE
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Brežice 13.06.2009
Občina: BREŽICE
 Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Brežice 13.06.2009
Občina: BREŽICE
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice 13.06.2009
Občina: BREŽICE
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice 13.06.2009
Občina: BREŽICE
 Sklep o podrobnejši opredelitvi virov financiranja v Načrtu razvojnih programov za področje gospodarskih javnih služb in gospodarskih zadev za obdobje 2009–2012 v okviru Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2009 15.05.2009
Občina: BREŽICE
 Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Brežice 16.06.2009
Občina: BREŽICE
1  2  ... 54  55 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Brežice
Občina: BREŽICE
Datum objave: 23.06.1999
Datum sprejema: 1999-05-10 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

08.07.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si