RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Brežice - dokument


Občina: BREŽICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (10/2009)
Datum sprejema: 26.01.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 24.02.2009
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe Statuta Občine Brežice - dokument 16.01.2010
Občina: BREŽICE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2021 - dokument 21.04.2022
Občina: BREŽICE
 Sklep o uskladitvi cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2021 - dokument 24.04.2021
Občina: BREŽICE
 Sklep o uskladitvi cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2020 - dokument 15.08.2020
Občina: BREŽICE
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice - dokument 18.07.2020
Občina: BREŽICE
 Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice - dokument 25.12.2019
Občina: BREŽICE
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice - dokument 07.12.2019
Občina: BREŽICE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice - dokument 23.11.2019
Občina: BREŽICE
 Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Brežice - dokument 26.10.2019
Občina: BREŽICE
 Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice - dokument 26.10.2019
Občina: BREŽICE
 Sklep o imenovanju podžupana Občine Brežice - dokument 26.10.2019
Občina: BREŽICE
1  2  ... 50  51 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Brežice - dokument
Občina: BREŽICE
Datum objave: 23.06.1999
Datum sprejema: 10.05.1999
Organ sprejema: Občinski svet

08.07.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si