RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Brežice - dokument


Občina: BREŽICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (10/2009)
Datum sprejema: 26.01.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 24.02.2009
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe Statuta Občine Brežice - dokument 16.01.2010
Občina: BREŽICE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o razpisu rednih volitev v Svete krajevnih skupnosti Občine Brežice - dokument 21.07.2018
Občina: BREŽICE
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Brežice - dokument 16.06.2018
Občina: BREŽICE
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 13.06.2018
Občina: BREŽICE
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Artiče, del ART-17 - dokument 09.06.2018
Občina: BREŽICE
 Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-130 - dokument 02.06.2018
Občina: BREŽICE
 Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38 - dokument 31.05.2018
Občina: BREŽICE
 Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dečno selo – Ap 478 - dokument 31.05.2018
Občina: BREŽICE
 Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za IPC Brezina - dokument 26.05.2018
Občina: BREŽICE
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Slovenska vas, SLV-01 - dokument 26.05.2018
Občina: BREŽICE
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Čatež – širitev turistične dejavnosti z nastanitvenimi in rekreativnimi površinami - dokument 26.05.2018
Občina: BREŽICE
1  2  ... 45  46 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Brežice - dokument
Občina: BREŽICE
Datum objave: 23.06.1999
Datum sprejema: 10.05.1999
Organ sprejema: Občinski svet

08.07.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si