RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Tolmin - dokument


Občina: TOLMIN
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (13/2009)
Datum sprejema: 06.02.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.03.2009
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Dopolnitev Statuta Občine Tolmin - dokument 14.01.2015
Občina: TOLMIN
 Spremembe Statuta Občine Tolmin - dokument 26.03.2011
Občina: TOLMIN

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in reki Kortinici - dokument 11.08.2018
Občina: TOLMIN
 Odlok o turistični, promocijski in festivalski taksi v Občini Tolmin - dokument 04.08.2018
Občina: TOLMIN
 Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tolmin - dokument 04.08.2018
Občina: TOLMIN
 Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2018 - dokument 04.08.2018
Občina: TOLMIN
 Odlok o spremembi meje območij naselij Dolje in Gabrje - dokument 16.06.2018
Občina: TOLMIN
 Sklep o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 02.06.2018
Občina: TOLMIN
 Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - dokument 02.06.2018
Občina: TOLMIN
 Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode - dokument 02.06.2018
Občina: TOLMIN
 Sklep o subvenciji najemnine - dokument 02.06.2018
Občina: TOLMIN
 Sklep o vodarini - dokument 02.06.2018
Občina: TOLMIN
1  2  ... 16  17 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si