RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje - dokument


Občina: MIRNA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (19/2009)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.03.2009 Datum konca veljavnosti: 28.12.2013
Razdelki: NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Zdravstvo in socialno varstvo: Zdravstvo

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje - dokument 28.12.2013
Občina: MIRNA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o zdravstveni dejavnosti - Državna podlaga

 Zakon o zavodih - Državna podlaga

 Statut Občine Trebnje- dokument - Občinska podlaga
Občina: TREBNJE

16.09.1995
 Statut Občine Šentrupert- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠENTRUPERT

27.02.2007
 Statut Občine Mokronog - Trebelno- dokument - Občinska podlaga
Občina: MOKRONOG-TREBELNO

03.03.2007
 Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje, Občino Mokronog - Trebelno in Občino Šentrupert na dan 31. 12. 2006- dokument - Občinska podlaga
Občina: TREBNJE

11.07.2007
 Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje, Občino Mokronog - Trebelno in Občino Šentrupert na dan 31. 12. 2006- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠENTRUPERT

11.07.2007
 Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje, Občino Mokronog - Trebelno in Občino Šentrupert na dan 31. 12. 2006- dokument - Občinska podlaga
Občina: MOKRONOG-TREBELNO

11.07.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si