RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Litija - dokument (popr. 15.12.2000)


Občina: LITIJA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (110/2000)
Datum sprejema: 15.11.2000 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.12.2000 Datum konca veljavnosti: 13.03.2004
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Sprememba statuta Občine Litija - dokument 26.07.2002
Občina: LITIJA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Litija - dokument 13.03.2004
Občina: LITIJA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o denarni pomoči za novorojence v Občini Litija - dokument 28.02.2004
Občina: LITIJA
 Odlok o denarni pomoči za novorojence v Občini Litija - dokument 28.02.2004
Občina: LITIJA
 Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Litija za leto 2004 - dokument 28.02.2004
Občina: LITIJA
 Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Litija za leto 2004 - dokument 28.02.2004
Občina: LITIJA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Litija in Šmartna - dokument 28.01.2004
Občina: LITIJA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-1990-2000 za območje Občine Litija - dokument 23.01.2004
Občina: LITIJA
 Odredba o postopku vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Litija - dokument 23.01.2004
Občina: LITIJA
 Sklep o imenovanju podžupanov - dokument 23.01.2004
Občina: LITIJA
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice Knjižnica Litija - dokument 17.01.2004
Občina: LITIJA
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice Knjižnica Litija - dokument 17.01.2004
Občina: LITIJA
1  2  3  4  5  6  7  8 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Litija - dokument
Občina: LITIJA
Datum objave: 14.07.1995
Datum sprejema: 08.06.1995
Organ sprejema: Občinski svet

29.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si