RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Šmartno pri Litiji


Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (27/2009)
Datum sprejema: 26.3.2009 Organ sprejema: Župan občine
Datum začetka veljavnosti: 06.04.2009
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Statut Občine Šmartno pri Litiji - Občinska podlaga
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI

19.04.2003

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Popravek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Šmartno pri Litiji
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Datum objave: 20.02.2009
Datum sprejema: 13.02.2009
Organ sprejema: Župan občine

08.11.2008
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Šmartno pri Litiji
Občina: ŠMARTNO PRI LITIJI
Datum objave: 24.10.2008
Datum sprejema: 9.10.2008
Organ sprejema: Občinski svet

08.11.2008

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si