RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na območju Mestne občine Celje


Občina: CELJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (28/2009)
Datum sprejema: 7.4.2009 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 25.04.2009
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.1 Vodna oskrba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Celje - Občinska podlaga
Občina: CELJE

29.07.1995
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje - Občinska podlaga
Občina: CELJE

29.03.2006

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih ter padavinskih voda na območju Mestne občine Celje
Občina: CELJE
Datum objave: 19.08.1999
Datum sprejema: 1999-07-06 00:00:00
Organ sprejema: Mestni svet

03.09.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si