RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik - dokument (popr. )


Občina: KOMENDA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (39/2009)
Datum sprejema: 07.05.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 27.05.2009
Datum začetka veljavnosti: 03.06.2009
Razdelki: NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Zdravstvo in socialno varstvo: Zdravstvo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik - dokument 18.06.2011
Občina: KOMENDA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o zdravstveni dejavnosti - Državna podlaga

 Zakon o zavodih - Državna podlaga

 Statut Občine Komenda- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOMENDA

02.06.1999
 Statut Občine Kamnik- dokument - Občinska podlaga
Občina: KAMNIK

08.11.2008

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik - dokument 23.02.2017
Občina: KOMENDA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik - dokument
Občina: KOMENDA
Datum objave:
Datum sprejema: 03.10.2000
Organ sprejema: Občinski svet

04.10.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si