RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice - dokument


Občina: BREŽICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (40/2009)
Datum sprejema: 14.05.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 13.06.2009
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice - dokument 17.11.2011
Občina: BREŽICE
 Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice - dokument 24.07.2010
Občina: BREŽICE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice- dokument - Občinska podlaga
Občina: BREŽICE

15.04.2008
 Statut Občine Brežice- dokument - Občinska podlaga
Občina: BREŽICE

24.02.2009

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode - dokument
Občina: BREŽICE
Datum objave: 10.12.1997
Datum sprejema: 13.10.1997
Organ sprejema: Občinski svet

18.12.1997

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si