RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina - dokument


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (57/2009)
Datum sprejema: 02.07.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 08.08.2009
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Vodna oskrba

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje - dokument 03.11.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina - dokument 30.07.2016
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina - dokument 08.12.2012
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina - dokument 25.06.2011
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Ajdovščina (7/99)- dokument - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

19.08.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o potrditvi cenika storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda za posebne storitve - dokument 01.01.2014
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo - dokument 01.01.2014
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo - dokument 01.03.2013
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo - dokument 01.01.2013
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o cenah vzdrževalnine vodovodnih priključkov - dokument 01.01.2013
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o oskrbi s pitno vodo
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 28.05.1994
Datum sprejema: 03.05.1994
Organ sprejema:

06.06.1994

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si