RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (57/2009)
Datum sprejema: 2.7.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 08.08.2009
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.1 Vodna oskrba

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina 08.12.2012
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina 25.06.2011
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina 30.07.2016
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje 03.11.2018
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Statut Občine Ajdovščina (7/99) - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

19.08.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o cenah vzdrževalnine vodovodnih priključkov 01.01.2013
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo 01.01.2013
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo 01.03.2013
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo 01.01.2014
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o potrditvi cenika storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda za posebne storitve 01.01.2014
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o oskrbi s pitno vodo
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 28.05.1994
Datum sprejema: 1994.05.03
Organ sprejema: Nerazporejeno

06.06.1994
 Odlok o oskrbi s pitno vodo
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 28.05.1994
Datum sprejema: 1994.05.03
Organ sprejema: Nerazporejeno

06.06.1994

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si