RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Kamnik - dokument


Občina: KAMNIK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (64/2009)
Datum sprejema: 01.07.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.08.2009 Datum konca veljavnosti: 07.07.2018
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Ostalo

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kamnik - dokument 07.07.2018
Občina: KAMNIK

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik- dokument - Občinska podlaga
Občina: KAMNIK

14.08.1994
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOMENDA

14.08.1994
 Statut Občine Kamnik- dokument - Občinska podlaga
Občina: KAMNIK

08.11.2008

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o spremembi Sklepa o cenah storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega nazivnega premera vodomera za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja - dokument 10.06.2014
Občina: KAMNIK
 Sklep o spremembi Sklepa o cenah storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega nazivnega premera vodomera za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja - dokument 10.06.2014
Občina: KAMNIK
 Sklep o cenah storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega nazivnega premera vodomera za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja - dokument 06.05.2014
Občina: KAMNIK
 Sklep o cenah storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega nazivnega premera vodomera za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja - dokument 06.05.2014
Občina: KAMNIK
 Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kamnik - dokument 13.07.2013
Občina: KAMNIK
 Sklep o soglasju k cenam omrežnine in cenam vezanih na obstoječe greznice in male čistilne naprave, v okviru storitev gospodarske javne službe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode« v Občini Kamnik - dokument 13.02.2010
Občina: KAMNIK
 Sklep o soglasju k cenam omrežnine in cenam vezanih na obstoječe greznice in male čistilne naprave, v okviru storitev gospodarske javne službe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode« v Občini Kamnik - dokument 13.02.2010
Občina: KAMNIK

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik - dokument
Občina: KAMNIK
Datum objave: 11.02.2000
Datum sprejema: 26.01.2000
Organ sprejema: Občinski svet

19.02.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si