RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica - dokument


Občina: BISTRICA OB SOTLI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (79/2009)
Datum sprejema: 11.06.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 24.10.2009
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Občinska uprava Inšpekcijske službe
OBČINSKA UREDITEV: Občinska uprava Redarske službe
OBČINSKA UREDITEV: Povezave občin: Organi skupne občinske uprave

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o občinskem redarstvu - Državna podlaga

 Zakon o financiranju občin - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o inšpekcijskem nadzoru - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Bistrica ob Sotli- dokument - Občinska podlaga
Občina: BISTRICA OB SOTLI

08.07.1999
 Statut Občine Brežice- dokument - Občinska podlaga
Občina: BREŽICE

08.07.1999
 Statut Občine Krško- dokument - Občinska podlaga
Občina: KRŠKO

08.11.2000
 Statut Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)- dokument - Občinska podlaga
Občina: SEVNICA

19.08.2005
 Statut Občine Radeče (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1)- dokument - Občinska podlaga
Občina: RADEČE


Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica - dokument
Občina: BISTRICA OB SOTLI
Datum objave:
Datum sprejema: 22.05.2008
Organ sprejema: Občinski svet

02.08.2008

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si