RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci (uradno prečiščeno besedilo - 1)


Občina: PUCONCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (79/2009)
Datum sprejema: 24.9.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 09.10.2009
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.1 Vzgoja, izobraževanje in šport: IV.1.2 Šolstvo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci 05.03.2011
Občina: PUCONCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci 02.07.2011
Občina: PUCONCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci 26.05.2010
Občina: PUCONCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o zavodih - Državna podlaga

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Državna podlaga

 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Puconci - Občinska podlaga
Občina: PUCONCI

15.02.1997
 Statut Občine Puconci (uradno prečiščeno besedilo – UPB-1) - Občinska podlaga
Občina: PUCONCI

24.07.2007

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Puconci 05.04.2011
Občina: PUCONCI
 Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Puconci 01.03.2012
Občina: PUCONCI
 Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Puconci 31.03.2022
Občina: PUCONCI

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Puconci 16.04.1999
Občina: PUCONCI
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Puconci 15.02.1997
Občina: PUCONCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci 26.05.2010
Občina: PUCONCI
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci 02.04.2008
Občina: PUCONCI
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci 06.09.2006
Občina: PUCONCI

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si