RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Komen - dokument


Občina: KOMEN
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (80/2009)
Datum sprejema: 30.09.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.10.2009
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Komen 16.06.2014
Občina: KOMEN
 Spremembe Statuta Občine Komen 18.06.2016
Občina: KOMEN

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana 02.04.1999
Občina: KOMEN
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2009 05.12.2009
Občina: KOMEN
 Odlok o turistični taksi v Občini Komen 19.12.2009
Občina: KOMEN
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2010 05.12.2009
Občina: KOMEN
 Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2010 05.12.2009
Občina: KOMEN
 Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Komen 25.12.2009
Občina: KOMEN
 Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2010 31.12.2009
Občina: KOMEN
 Sklep o ukinitvi statusa javno dobro 31.12.2009
Občina: KOMEN
 Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2010 30.01.2010
Občina: KOMEN
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave 13.02.2010
Občina: KOMEN
1  2  ... 32  33 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Komen
Občina: KOMEN
Datum objave: 08.06.2001
Datum sprejema: 2001-04-19 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

23.06.2001

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si