RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Komen - dokument


Občina: KOMEN
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (80/2009)
Datum sprejema: 30.09.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.10.2009
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe Statuta Občine Komen - dokument 18.06.2016
Občina: KOMEN
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Komen - dokument 16.06.2014
Občina: KOMEN

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen - dokument 05.11.2022
Občina: KOMEN
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - dokument 22.10.2022
Občina: KOMEN
 Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Komnu in cerkve sv. Katarine v Kodretih za kulturna spomenika lokalnega pomena - dokument 22.10.2022
Občina: KOMEN
 Sklep o spremembi Sklepa o določitvi parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine - dokument 01.07.2022
Občina: KOMEN
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023 - dokument 18.06.2022
Občina: KOMEN
 Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2023 - dokument 18.06.2022
Občina: KOMEN
 Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, Divača - dokument 18.06.2022
Občina: KOMEN
 Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Komen - dokument 18.06.2022
Občina: KOMEN
 Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2021 - dokument 08.06.2022
Občina: KOMEN
 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen - dokument 23.04.2022
Občina: KOMEN
1  2  ... 24  25 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Komen - dokument
Občina: KOMEN
Datum objave: 08.06.2001
Datum sprejema: 19.04.2001
Organ sprejema: Občinski svet

23.06.2001

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si