RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Komen - dokument


Občina: KOMEN
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (80/2009)
Datum sprejema: 30.09.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.10.2009
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe Statuta Občine Komen - dokument 18.06.2016
Občina: KOMEN
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Komen - dokument 16.06.2014
Občina: KOMEN

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Komen - dokument 28.07.2018
Občina: KOMEN
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen - dokument 23.06.2018
Občina: KOMEN
 Odlok o turistični taksi v Občini Komen - dokument 23.06.2018
Občina: KOMEN
 Odlok o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Komen - dokument 09.06.2018
Občina: KOMEN
 Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2017 - dokument 09.06.2018
Občina: KOMEN
 Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2018 - dokument 02.06.2018
Občina: KOMEN
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro - dokument 31.05.2018
Občina: KOMEN
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Komen – območje za šport - dokument 31.05.2018
Občina: KOMEN
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Štanjel – ureditev parkirišč (del št. 1) - dokument 31.05.2018
Občina: KOMEN
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Gorjansko - dokument 31.05.2018
Občina: KOMEN
1  2  ... 21  22 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Komen - dokument
Občina: KOMEN
Datum objave: 08.06.2001
Datum sprejema: 19.04.2001
Organ sprejema: Občinski svet

23.06.2001

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si