RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Komen - dokument


Občina: KOMEN
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (80/2009)
Datum sprejema: 30.09.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.10.2009
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.2 Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen 16.06.2014
Občina: KOMEN

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Komen - Občinska podlaga
Občina: KOMEN

23.06.2001

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Obvezna razlaga tretjega odstavka 11. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Komen 29.06.2011
Občina: KOMEN
 Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen 30.12.2012
Občina: KOMEN
 Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (uradno prečiščeno besedilo 1) 04.03.2016
Občina: KOMEN
 Obvezna razlaga Lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro, Uradni list RS, št. 66/05)
Občina: KOMEN
 Obvezna razlaga posebnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP) Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18), ki se nanašajo na členjeno linijo objektov v nizu ter odmike od gradbenih linij 04.05.2019
Občina: KOMEN
 Obvezna razlaga pojma »bivanje«, kot naj se uporablja v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen 24.07.2021
Občina: KOMEN
 Obvezna razlaga Lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro, Uradni list RS, št. 66/05) – za predvideno namembnost objektov GR5 in GR6 03.04.2020
Občina: KOMEN
 Obvezna razlaga Lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro, Uradni list RS, št. 66/05) – za predvideno namembnost kompleksa več objektov in stolp 1
Občina: KOMEN
 Obvezna razlaga posebnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP) Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18), ki se nanašajo na gradnjo na območju NS Komen – gozd Cirje, v enoti urejanja prostora KO-17 09.05.2020
Občina: KOMEN
 Obvezna razlaga Tabele 2: Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo za posamezne objekte v prostorski enoti ŠT-MS 01 – GRAD, ki je del besedila OLN Štanjel – staro jedro 08.06.2020
Občina: KOMEN

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta občine Komen
Občina: KOMEN
Datum objave: 08.06.2001
Datum sprejema: 2001-04-19 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

23.06.2001

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si