RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Beltinci - dokument


Občina: BELTINCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (83/2009)
Datum sprejema: 15.10.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.11.2009
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Beltinci - dokument 28.10.2017
Občina: BELTINCI
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Beltinci - dokument 22.12.2015
Občina: BELTINCI

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Beltinci (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - dokument 25.03.2016
Občina: BELTINCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o imenovanju predsednika, podpredsednika in članov Posebne občinske volilne komisije Občine Beltinci za mandatno obdobje 2018–2022 - dokument 25.05.2018
Občina: BELTINCI
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju in izpeljavi postopka ter o kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Beltinci - dokument 08.03.2018
Občina: BELTINCI
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2018 - dokument 08.03.2018
Občina: BELTINCI
 Soglasje k določitvi nove cene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2018 v Občini Beltinci - dokument 01.03.2018
Občina: BELTINCI
 Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci - dokument 30.12.2017
Občina: BELTINCI
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Beltinci - dokument 26.12.2017
Občina: BELTINCI
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Beltinci - dokument 16.12.2017
Občina: BELTINCI
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2017 - dokument 09.12.2017
Občina: BELTINCI
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci - dokument 04.11.2017
Občina: BELTINCI
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci - dokument 28.10.2017
Občina: BELTINCI
1  2  ... 16  17 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Beltinci - dokument
Občina: BELTINCI
Datum objave: 31.05.2000
Datum sprejema: 11.04.2000
Organ sprejema: Občinski svet

15.06.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si