RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Dobrova - Polhov Gradec


Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Publikacija: Naš časopis (Uradne objave občin Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov G) (252/1999)
Datum konca veljavnosti: 21.04.2012
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Dobrova - Polhov Gradec - dokument 21.04.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis - dokument 10.11.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis - dokument 10.11.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Zaključni račun proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2011 - dokument 21.04.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Dobrova - Polhov Gradec - dokument 06.04.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Sklep o dopolnitvi ugotovitvenega sklepa o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Prostorska enota VP 41-1-1- del Polhov Gradec - dokument 02.03.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Sklep o dopolnitvi ugotovitvenega sklepa o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Prostorska enota VP 41-1-1- del Polhov Gradec - dokument 02.03.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Odlok o ustanovitvi režijskega obrata - dokument 11.02.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrova - Polhov Gradec za obdobje 2012 do 2017 - dokument 28.01.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Dobrova - Polhov Gradec - dokument 28.01.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dobrova - Polhov Gradec - dokument 28.01.2012
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
1  2  ... 17  18 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si