RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane


Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Publikacija: Uradni vestnik Gorenjske (19/1996)
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane - dokument 25.06.2014
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane - dokument 19.06.2010
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane - dokument 12.07.2007
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas-Poljane - dokument 14.10.2000
Občina: GORENJA VAS-POLJANE

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 10.05.2016
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 10.05.2016
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« - dokument 15.07.2015
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 03.07.2015
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 26.07.2014
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 30.12.2011
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe distribucije toplotne energije v Občini Gorenja vas - Poljane - dokument 12.06.2010
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Gorenja vas - Poljane - dokument 28.07.2009
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki - dokument 13.01.2009
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode - dokument 06.01.2009
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
1  2 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si