RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o organiziranju, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Podlehnik - dokument


Občina: PODLEHNIK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (96/2009)
Datum sprejema: 01.10.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 12.12.2009
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Varnost, zaščita in reševanje v primeru elementarnih in drugih nesreč, požarna varnost Varnost
OBČINSKA UREDITEV: Varnost, zaščita in reševanje v primeru elementarnih in drugih nesreč, požarna varnost Zaščita in reševanje v primeru elementarnih in drugih nesreč
OBČINSKA UREDITEV: Varnost, zaščita in reševanje v primeru elementarnih in drugih nesreč, požarna varnost Požarna varnost

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Državna podlaga

 Zakon o varstvu pred požarom - Državna podlaga

 Zakon o gasilstvu - Državna podlaga

 Statut Občine Podlehnik- dokument - Občinska podlaga
Občina: PODLEHNIK

09.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si