RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Brezovica - dokument


Občina: BREZOVICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (104/2009)
Datum sprejema: 03.12.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 02.01.2010 Datum konca veljavnosti: 24.12.2016
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Brezovica - dokument 24.12.2016
Občina: BREZOVICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica (uradno prečiščeno besedilo – UPB3) - dokument 09.07.2021
Občina: BREZOVICA
 Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 - dokument 01.01.2020
Občina: BREZOVICA
 Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2017 - dokument 11.05.2018
Občina: BREZOVICA
 Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2017 - dokument 11.05.2018
Občina: BREZOVICA
 Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2017 - dokument 11.05.2018
Občina: BREZOVICA
 Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2018 - dokument 30.12.2016
Občina: BREZOVICA
 Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2017 - dokument 30.12.2016
Občina: BREZOVICA
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 24.11.2016
Občina: BREZOVICA
 Obvezna razlaga Priloge 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica - dokument 08.10.2016
Občina: BREZOVICA
 Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2016 - dokument 08.10.2016
Občina: BREZOVICA
1  2  ... 16  17 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Brezovica - dokument
Občina: BREZOVICA
Datum objave: 13.07.2006
Datum sprejema: 09.06.2006
Organ sprejema: Občinski svet

28.07.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si