RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o koncesiji za javno službo urejanja javnih parkirišč - dokument


Občina: CELJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (105/2009)
Datum sprejema: 08.12.2009 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 05.01.2010 Datum konca veljavnosti: 05.02.2011
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Koncesije

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč - dokument 05.02.2011
Občina: CELJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Celje- dokument - Občinska podlaga
Občina: CELJE

29.07.1995

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih avtomobilov v Mestni občini Celje - dokument
Občina: CELJE
Datum objave: 17.04.2000
Datum sprejema: 21.03.2000
Organ sprejema: Mestni svet

02.05.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si