RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Grosuplje - dokument


Občina: GROSUPLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (1/2010)
Datum sprejema: 23.12.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.01.2010 Datum konca veljavnosti: 05.12.2017
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Grosuplje - dokument 05.12.2017
Občina: GROSUPLJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o določitvi višine cen ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v Občini Grosuplje - dokument 24.12.2021
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2018 - dokument 08.03.2018
Občina: GROSUPLJE
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Grosuplje - dokument 05.12.2017
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta kamnolom Valnaček - dokument 22.07.2017
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 883/4, k.o. 1784 Stranska vas - dokument 17.06.2017
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1143/6, k.o. 1786 Šmarje - dokument 17.06.2017
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2409/4, 2409/5 in 2409/6, vse k.o. 1795 Velike Lipljene - dokument 17.06.2017
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2025/15, 2026/9, 2026/10 in 2026/11, vse k.o. 1785 Sela - dokument 17.06.2017
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 172/22, k.o. 1783 Grosuplje – naselje - dokument 17.06.2017
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje - dokument 29.04.2017
Občina: GROSUPLJE
1  2  ... 29  30 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Grosuplje - dokument
Občina: GROSUPLJE
Datum objave: 03.06.1999
Datum sprejema: 21.04.1999
Organ sprejema: Občinski svet

18.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si