RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Škofljica - dokument


Občina: ŠKOFLJICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (1/2010)
Datum sprejema: 15.12.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.01.2010
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Dopolnitev Statuta Občine Škofljica - dokument 14.12.2010
Občina: ŠKOFLJICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 11-01 Pijavski hrib - dokument 17.08.2019
Občina: ŠKOFLJICA
 Sklep o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 11-01 Pijavski hrib - dokument 17.08.2019
Občina: ŠKOFLJICA
 Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju kamnoloma Pleše - dokument 30.06.2018
Občina: ŠKOFLJICA
 Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju kamnoloma Pleše - dokument 30.06.2018
Občina: ŠKOFLJICA
 Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2017 - dokument 30.06.2018
Občina: ŠKOFLJICA
 Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica - dokument 30.06.2018
Občina: ŠKOFLJICA
 Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica - dokument 30.06.2018
Občina: ŠKOFLJICA
 Sklep o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za funkcionalne enote F12 do F21 - dokument 22.05.2018
Občina: ŠKOFLJICA
 Sklep o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za funkcionalne enote F12 do F21 - dokument 22.05.2018
Občina: ŠKOFLJICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škofljica - dokument 10.03.2018
Občina: ŠKOFLJICA
1  2  ... 24  25 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Škofljica - dokument
Občina: ŠKOFLJICA
Datum objave: 16.06.1999
Datum sprejema: 22.04.1999
Organ sprejema: Občinski svet

01.07.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si