RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Koper - dokument


Občina: KOPER
Publikacija: Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Sežana (40/2000)
Datum sprejema: 29.09.2000 Organ sprejema: Občinski svet
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument 19.05.2018
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument 22.04.2008
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument 30.06.2006
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument 11.10.2005
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument
Občina: KOPER

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu »Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin« – za ureditveno območje VI - dokument 04.08.2018
Občina: KOPER
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nezahtevnih in enostavnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Mestni občini Koper - dokument 04.08.2018
Občina: KOPER
 Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper - dokument 04.08.2018
Občina: KOPER
 Sklep o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih Mestne občine Koper - dokument 14.07.2018
Občina: KOPER
 Sklep o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih Mestne občine Koper - dokument 14.07.2018
Občina: KOPER
 Odlok o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper - dokument 01.07.2018
Občina: KOPER
 Odlok o dopolnitvah Odloka o razglasitvi historičnega mestnega jedra Koper za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 30.06.2018
Občina: KOPER
 Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2018 - dokument 28.06.2018
Občina: KOPER
 Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« - dokument 16.06.2018
Občina: KOPER
 Sklep o dovoljenih spremembah namembnosti pritličij stavb na območju mestnega jedra Koper - dokument 16.06.2018
Občina: KOPER
1  2  ... 89  90 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si