RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Koper - dokument


Občina: KOPER
Publikacija: Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Sežana (40/2000)
Datum sprejema: 29.09.2000 Organ sprejema: Občinski svet
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument 19.05.2018
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument 22.04.2008
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument 30.06.2006
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument 11.10.2005
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument
Občina: KOPER

Navezuje na

Naziv Velja od
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - dokument 20.09.2018
Občina: KOPER
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - dokument
Občina: KOPER

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper za obdobje od 1. 8. 2022 do 31. 12. 2022 - dokument 23.07.2022
Občina: KOPER
 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2022 - dokument 23.07.2022
Občina: KOPER
 Sklep o lokacijski preveritvi za zemljišče s parcelno številko 3722/2 k.o. 2606 Semedela - dokument 16.07.2022
Občina: KOPER
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - dokument 30.06.2022
Občina: KOPER
 Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - dokument 30.06.2022
Občina: KOPER
 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper - dokument 18.06.2022
Občina: KOPER
 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre - dokument 18.06.2022
Občina: KOPER
 Odlok o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Avtobusne postaje Koper - dokument 14.05.2022
Občina: KOPER
 Odlok o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Avtobusne postaje Koper - dokument 14.05.2022
Občina: KOPER
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper - dokument 14.05.2022
Občina: KOPER
1  2  ... 106  107 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si