RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Koper - dokument


Občina: KOPER
Publikacija: Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Sežana (40/2000)
Datum sprejema: 29.09.2000 Organ sprejema: Občinski svet
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper 30.06.2006
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper 22.04.2008
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper 11.10.2005
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper - dokument
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper 19.05.2018
Občina: KOPER

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta "Ob Šmarski cesti" v Kopru (bencinski servis) 27.01.2004
Občina: KOPER
 Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta "Terasaste hiše v Semedeli" 27.01.2004
Občina: KOPER
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Ob Kolodvorski" v Kopru 03.05.2004
Občina: KOPER
 Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (spremembe 2004 - golf igrišče v Osapski dolini) 04.06.2004
Občina: KOPER
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu "Severna obvoznica" v Kopru 19.06.2004
Občina: KOPER
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilska brigada Koper 19.06.2004
Občina: KOPER
 Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2003 13.05.2004
Občina: KOPER
 Sklep o spremembi sklepa o uvedbi javne službe "upravljanje določenih javnih parkirišč" 05.06.2004
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov 05.06.2004
Občina: KOPER
 Sklep o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje ŠRC na Bonifiki v Kopru 08.06.2004
Občina: KOPER
1  2  ... 96  97 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si