RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument


Občina: KOPER
Publikacija: Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Sežana (16/1995)
Datum sprejema: 20.07.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument 26.05.2018
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument 22.04.2008
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument 11.10.2005
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument
Občina: KOPER
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument
Občina: KOPER

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Obvezna razlaga prvega stavka sedmega odstavka 24. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem - dokument 10.10.2015
Občina: KOPER
 Obvezna razlaga 20. člena Odloka o zazidalnem načrtu »OSKRBNI CENTER OB DOLINSKI CESTI« V KOPRU - dokument 28.05.2015
Občina: KOPER
 Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Mestne občine Koper - dokument 23.10.2014
Občina: KOPER
 Sklep o potrditvi mandatov članom Občinskega sveta Mestne občine Koper - dokument 23.10.2014
Občina: KOPER
 Obvezna razlaga četrtega odstavka 15. člena Odloka o zazidalnem načrtu »Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo« v Ankaranu - dokument 22.12.2012
Občina: KOPER
 Obvezna razlaga druge alineje tretjega odstavka 10. člena, prve alineje 22. člena in četrte alineje 29. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Žusterna - dokument 12.10.2012
Občina: KOPER
 Obvezna razlaga drugega odstavka 1. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga in 24/2001, ter Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09, 65/10, 29/12 – obvezna razlaga) - dokument 14.06.2012
Občina: KOPER
 Obvezna razlaga točke b) petega odstavka 6. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini Koper - dokument 05.04.2012
Občina: KOPER
 Obvezna razlaga tretjega odstavka 16. člena za območje II – objekt A2, druga alineja – vertikalni gabariti Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za »Gospodarsko obrtno in razvojno cono Srmin« - dokument 22.12.2011
Občina: KOPER
 Sklep o potrditvi mandatov članom Občinskega Sveta Mestne občine Koper - dokument 20.07.2011
Občina: KOPER
1  2  3  4 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si