RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskih taksah v Občini Kočevje - dokument


Občina: KOČEVJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (8/2010)
Datum sprejema: 21.01.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2010
Datum začetka veljavnosti: 13.02.2010
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Ostalo

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin - dokument 29.04.2017
Občina: KOČEVJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o financiranju občin - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Poslovnik Občinskega sveta občine Kočevje- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOČEVJE

04.09.1999
 Statut Občine Kočevje- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOČEVJE

23.04.1999

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o komunalnih taksah Občine Kočevje - dokument
Občina: KOČEVJE
Datum objave: 26.08.2005
Datum sprejema: 11.07.2005
Organ sprejema: Občinski svet

03.09.2005

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si