RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje


Občina: CELJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (9/2010)
Datum sprejema: 26.1.2010 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka veljavnosti: 24.02.2010 Datum konca veljavnosti: 02.08.2014
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.1 Vodna oskrba
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje 02.08.2014
Občina: CELJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - Državna podlaga

 Pravilnik o oskrbi s pitno vodo - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Celje - Občinska podlaga
Občina: CELJE

29.07.1995
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje - Občinska podlaga
Občina: CELJE

29.03.2006

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o obračunavanju čiščenja industrijske odpadne vode na čistilnih napravah na območju Mestne občine Celje 01.05.2010
Občina: CELJE
 Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje 06.07.2013
Občina: CELJE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si