RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah (uradno prečiščeno besedilo) - dokument


Občina: KRANJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (15/2010)
Datum sprejema: 25.11.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 02.03.2010
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah - dokument 03.12.2016
Občina: KRANJ
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah - dokument 23.07.2011
Občina: KRANJ

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah - dokument 25.07.2002
Občina: KRANJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Energetski zakon - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Kranj- dokument - Občinska podlaga
Občina: KRANJ

28.04.2007

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj - dokument 05.03.2022
Občina: KRANJ
 Odlok o spremembah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj - dokument 05.03.2022
Občina: KRANJ
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Kranj - dokument 18.04.2015
Občina: KRANJ
 Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda - dokument 07.02.2014
Občina: KRANJ
 Odlok o spremembi Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj - dokument 03.12.2013
Občina: KRANJ
 Odlok o spremembi Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj - dokument 03.12.2013
Občina: KRANJ
 Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda - dokument 24.06.2013
Občina: KRANJ
 Sklep o določitvi cene prevoznih storitev - dokument 24.06.2013
Občina: KRANJ
 Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu - dokument 15.06.2013
Občina: KRANJ
 Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa - dokument 31.08.2012
Občina: KRANJ
1  2  3 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kranj - dokument
Občina: KRANJ
Datum objave: 11.11.1994
Datum sprejema: 14.10.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

26.11.1994

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si