RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija - dokument


Občina: LITIJA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (2/2002)
Datum sprejema: 12.12.2001 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 26.01.2002
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija - dokument 01.07.2017
Občina: LITIJA
 Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija - dokument 09.07.2011
Občina: LITIJA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Statut Občine Litija- dokument - Občinska podlaga
Občina: LITIJA

15.12.2000

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Litija - dokument 09.02.2002
Občina: LITIJA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Litija - dokument
Občina: LITIJA
Datum objave: 20.02.1992
Datum sprejema: 19.12.1991
Organ sprejema: Skupščina občine

28.02.1992
 Pravilnik o ravnanju z odpadki in načinu oblikovanja cen na območju občine Litija - dokument
Občina: LITIJA
Datum objave: 17.06.1993
Datum sprejema: 10.06.1993
Organ sprejema: Izvršni svet Skupščine občine

25.06.1993

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si