RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija


Občina: LITIJA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (2/2002)
Datum sprejema: 2001-12-12 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 26.01.2002
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.3 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija 09.07.2011
Občina: LITIJA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija 01.07.2017
Občina: LITIJA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Navodilo za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb - Državna podlaga

 Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki - Državna podlaga

 Pravilnik o odlaganju odpadkov - Državna podlaga

 Pravilnik o ravnanju z odpadki - Državna podlaga

 Statut Občine Litija - Občinska podlaga
Občina: LITIJA

15.12.2000

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Litija 09.02.2002
Občina: LITIJA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Litija
Občina: LITIJA
Datum objave: 20.02.1992
Datum sprejema: 19.12.1991
Organ sprejema: Skupščina občine

28.02.1992
 Pravilnik o ravnanju z odpadki in načinu oblikovanja cen na območju občine Litija
Občina: LITIJA
Datum objave: 17.06.1993
Datum sprejema: 10.6.1993
Organ sprejema: Izvršni svet Skupščine občine

25.06.1993
 Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija
Občina: LITIJA
Datum objave: 08.07.2011
Datum sprejema: 08.06.2011
Organ sprejema: Občinski svet

09.07.2011
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija
Občina: LITIJA
Datum objave: 16.06.2017
Datum sprejema: 07.06.2017
Organ sprejema: Občinski svet

01.07.2017

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si