RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Kozje


Občina: KOZJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (24/2010)
Datum sprejema: 11.3.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.04.2010 Datum konca veljavnosti: 18.11.2017
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statut Občine Kozje 18.11.2017
Občina: KOZJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2009 29.05.2010
Občina: KOZJE
 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kozje 12.06.2010
Občina: KOZJE
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Kozje 05.06.2010
Občina: KOZJE
 Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kozje 05.06.2010
Občina: KOZJE
 Sklep o razrešitvi namestnice članice Občinske volilne komisije Občine Kozje in imenovanju nadomestne članice 28.05.2010
Občina: KOZJE
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Kozje 29.05.2010
Občina: KOZJE
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Kozje 20.07.2010
Občina: KOZJE
 Odlok o delovnih telesih občinskega sveta 20.07.2010
Občina: KOZJE
 Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kozje 30.07.2010
Občina: KOZJE
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2010 02.10.2010
Občina: KOZJE
1  2  ... 12  13 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Kozje
Občina: KOZJE
Datum objave: 10.08.1999
Datum sprejema: 1999-05-27 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

25.08.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si