RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Kozje - dokument


Občina: KOZJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (24/2010)
Datum sprejema: 11.03.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.04.2010 Datum konca veljavnosti: 18.11.2017
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Kozje - dokument 18.11.2017
Občina: KOZJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi - dokument 04.11.2017
Občina: KOZJE
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2017 - dokument 21.10.2017
Občina: KOZJE
 Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi - dokument 15.07.2017
Občina: KOZJE
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2016 - dokument 15.04.2017
Občina: KOZJE
 Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v letu 2017 - dokument 11.02.2017
Občina: KOZJE
 Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2017 - dokument 11.02.2017
Občina: KOZJE
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje - dokument 31.12.2016
Občina: KOZJE
 Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse - dokument 31.12.2016
Občina: KOZJE
 Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2017 - dokument 17.12.2016
Občina: KOZJE
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2016 - dokument 03.12.2016
Občina: KOZJE
1  2  ... 12  13 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Kozje - dokument
Občina: KOZJE
Datum objave: 10.08.1999
Datum sprejema: 27.05.1999
Organ sprejema: Občinski svet

25.08.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si