RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Razkrižje


Občina: RAZKRIŽJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (25/2010)
Datum sprejema: 12.3.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 10.04.2010
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Razkrižje 16.11.2010
Občina: RAZKRIŽJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Razkrižje 17.12.2011
Občina: RAZKRIŽJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o graditvi objektov - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o urejanju prostora - Državna podlaga

 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - Državna podlaga

 Statut Občine Razkrižje - Občinska podlaga
Občina: RAZKRIŽJE

06.03.1999
12

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si