RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur - dokument


Občina: ŠENTJUR
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (37/2010)
Datum sprejema: 22.04.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 22.05.2010
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur - dokument 06.08.2011
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur - dokument 01.06.2011
Občina: ŠENTJUR

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Šentjur pri Celju- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJUR

05.06.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur - dokument 12.07.2014
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šentjur - dokument 12.07.2014
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest in koncesiji za gradnjo javnih cest na območju Občine Šentjur - dokument 20.06.2012
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Šentjur - dokument 15.05.2012
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šentjur - dokument 13.01.2012
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Šentjur - dokument 13.08.2011
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Šentjur - dokument 13.08.2011
Občina: ŠENTJUR

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur pri Celju - dokument
Občina: ŠENTJUR
Datum objave: 22.06.1995
Datum sprejema: 24.04.1995
Organ sprejema: Občinski svet

30.06.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si