RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih in odpadnih padavinskih voda - dokument


Občina: DOMŽALE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (38/2010)
Datum sprejema: 27.05.2009 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 22.05.2010
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Kamnik- dokument - Občinska podlaga
Občina: KAMNIK

08.11.2008

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda - dokument
Občina: DOMŽALE
Datum objave:
Datum sprejema: 22.11.2007
Organ sprejema: Občinski svet

15.05.2008

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si