RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Dol pri Ljubljani - dokument


Občina: DOL PRI LJUBLJANI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (48/2010)
Datum sprejema: 26.05.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 29.06.2010
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dol pri Ljubljani - dokument 02.12.2017
Občina: DOL PRI LJUBLJANI
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dol pri Ljubljani - dokument 03.03.2015
Občina: DOL PRI LJUBLJANI
 Sprememba Statuta Občine Dol pri Ljubljani - dokument 19.07.2014
Občina: DOL PRI LJUBLJANI

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 29.01.2016
Občina: DOL PRI LJUBLJANI
 Statut Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) - dokument
Občina: DOL PRI LJUBLJANI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M 11 Dolsko - dokument 30.05.2018
Občina: DOL PRI LJUBLJANI
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M 10 Vinje-Klopce-Senožeti - dokument 30.05.2018
Občina: DOL PRI LJUBLJANI
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 9 Dol - dokument 30.05.2018
Občina: DOL PRI LJUBLJANI
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 8 Beričevo - dokument 30.05.2018
Občina: DOL PRI LJUBLJANI
 Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - dokument 13.01.2018
Občina: DOL PRI LJUBLJANI
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani - dokument 16.12.2017
Občina: DOL PRI LJUBLJANI
 Odlok o spremembi Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov - dokument 16.12.2017
Občina: DOL PRI LJUBLJANI
 Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2017 – 1. rebalans proračuna - dokument 02.12.2017
Občina: DOL PRI LJUBLJANI
 Sklep o izločitvi nepremičnin iz javnega dobra - dokument 02.12.2017
Občina: DOL PRI LJUBLJANI
 Sklep o izločitvi nepremičnin iz javnega dobra - dokument 02.12.2017
Občina: DOL PRI LJUBLJANI
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Dol pri Ljubljani - dokument
Občina: DOL PRI LJUBLJANI
Datum objave: 23.04.2002
Datum sprejema: 27.02.2002
Organ sprejema: Občinski svet

23.04.2002

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si