RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskem prostorskem načrtu - dokument (popr. 14.06.2010, 14.06.2010, 23.06.2011, 25.07.2016)


Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (48/2010)
Datum sprejema: 01.06.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 14.06.2010
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu - dokument 12.02.2016
Občina: GORENJA VAS-POLJANE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu - dokument 16.10.2010
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 12.07.2014
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 28.06.2016
Občina: GORENJA VAS-POLJANE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga


Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev s prostorskimi sestavinami planskih aktov občine - dokument
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Datum objave: 10.12.2004
Datum sprejema: 30.09.2004
Organ sprejema: Občinski svet

11.12.2004
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Gorenja vas-Poljane - dokument
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Datum objave: 30.10.1998
Datum sprejema: 16.10.1998
Organ sprejema: Občinski svet

07.11.1998
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Škofja Loka - dokument
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Datum objave:
Datum sprejema: 12.07.1993
Organ sprejema: Skupščina občine

13.08.1993

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si