RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Logatec - dokument


Občina: LOGATEC
Publikacija: Logaške novice (07-08/2008)
Datum sprejema: 20.06.2008 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.07.2008
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o ugotovitvi javne koristi – interesa in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo - dokument 07.07.2018
Občina: LOGATEC
 Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2018 - dokument 28.12.2017
Občina: LOGATEC
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Tabor - dokument 21.01.2017
Občina: LOGATEC
 Sklep o določitvi mesečne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 - dokument 30.12.2016
Občina: LOGATEC
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Centralne dejavnosti Brod – zahodni del - dokument 03.12.2016
Občina: LOGATEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec - dokument 11.01.2013
Občina: LOGATEC
 Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - dokument 22.12.2012
Občina: LOGATEC
 Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - dokument 28.12.2011
Občina: LOGATEC
 Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - dokument 24.12.2010
Občina: LOGATEC
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Logatec v letu 2010 - dokument 21.08.2010
Občina: LOGATEC
1  2 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si