RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Slovenska Bistrica - dokument


Občina: SLOVENSKA BISTRICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (55/2010)
Datum sprejema: 03.05.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 27.07.2010
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica - dokument 28.07.2018
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Bistriška vrata zahod« - dokument 21.07.2018
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I« v Slovenski Bistrici - dokument 21.07.2018
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica - dokument 21.07.2018
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
 Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu - dokument 14.07.2018
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 - dokument 14.07.2018
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Slovenska Bistrica - dokument 19.05.2018
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju študentov Občine Slovenska Bistrica - dokument 19.05.2018
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave Gaber - dokument 18.05.2018
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
 Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Slovenska Bistrica - dokument 12.05.2018
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
1  2  ... 23  24 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep Občine Slovenska Bistrica - dokument
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
Datum objave: 18.02.1999
Datum sprejema: 18.01.1999
Organ sprejema: Občinski svet

18.02.1999
 Statut Občine Slovenska Bistrica - dokument
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
Datum objave: 22.06.1995
Datum sprejema: 30.03.1995
Organ sprejema: Občinski svet

30.06.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si