RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Cerknica - dokument


Občina: CERKNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (58/2010)
Datum sprejema: 08.07.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.08.2010
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica - dokument 17.12.2016
Občina: CERKNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica - dokument 31.10.2015
Občina: CERKNICA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Cerknica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument
Občina: CERKNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Cerknica za leto 2018 - dokument 07.07.2018
Občina: CERKNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica - dokument 06.01.2018
Občina: CERKNICA
 Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 - dokument 01.01.2018
Občina: CERKNICA
 Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in odborov - dokument 21.12.2017
Občina: CERKNICA
 Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu - dokument 09.12.2017
Občina: CERKNICA
 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica - dokument 02.12.2017
Občina: CERKNICA
 Odlok o spremembi Odloka o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica - dokument 18.11.2017
Občina: CERKNICA
 Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del EUP GR 19 in del GR 15 v Grahovem in merilih za odmero komunalnega prispevka - dokument 18.11.2017
Občina: CERKNICA
 Odlok o razglasitvi Zbirke Jožeta Udoviča za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 11.11.2017
Občina: CERKNICA
 Odlok o razglasitvi Domoznanske zbirke Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 11.11.2017
Občina: CERKNICA
1  2  ... 18  19 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Cerknica - dokument
Občina: CERKNICA
Datum objave: 14.01.2000
Datum sprejema: 03.12.1999
Organ sprejema: Občinski svet

29.01.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si