RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Tolmin - dokument


Občina: TOLMIN
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (58/2010)
Datum sprejema: 07.07.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.08.2010
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Tolmin - dokument 19.02.2011
Občina: TOLMIN

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Tolmin- dokument - Občinska podlaga
Občina: TOLMIN

04.03.2009

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin - dokument 09.12.2017
Občina: TOLMIN
 Obvezna razlaga pojma »neposredna bližina obstoječe kmetije«, uporabljenega v 13., 14. in 15. opombi Priloge 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin - dokument 30.05.2015
Občina: TOLMIN
 Obvezna razlaga pojma »neposredna bližina obstoječe kmetije«, uporabljenega v 13., 14. in 15. opombi Priloge 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin - dokument 30.05.2015
Občina: TOLMIN
 Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o sofinanciranju projektov krajevnih skupnosti - dokument 19.04.2011
Občina: TOLMIN
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Tolmin - dokument 19.02.2011
Občina: TOLMIN

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si