RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ribnica - dokument


Občina: RIBNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (111/2001)
Datum sprejema: 13.12.2001 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.12.2001 Datum konca veljavnosti: 18.03.2003
Razdelki: JAVNE FINANCE: Ostalo

Navezuje na

Naziv Velja od
 Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ribnica - dokument 18.03.2003
Občina: RIBNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o političnih strankah - Državna podlaga

 Statut Občine Ribnica- dokument - Občinska podlaga
Občina: RIBNICA

20.05.2000
 Poslovnik Občinskega sveta občine Ribnica- dokument - Občinska podlaga
Občina: RIBNICA

10.08.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si