RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Beltinci


Občina: BELTINCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (63/2010)
Datum sprejema: 15.7.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.08.2010 Datum konca veljavnosti: 02.11.2019
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.2 Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci 09.04.2016
Občina: BELTINCI
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci 28.10.2017
Občina: BELTINCI
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Beltinci 02.11.2019
Občina: BELTINCI

Navezuje na

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Beltinci uradno prečiščeno besedilo (UPB1) 15.04.2016
Občina: BELTINCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Občine Beltinci - Občinska podlaga
Občina: BELTINCI

07.11.2009

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Beltinci zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta 04.12.2010
Občina: BELTINCI
 Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Beltinci 30.11.2010
Občina: BELTINCI
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Beltinci – Mali rijtar 08.02.2011
Občina: BELTINCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci 04.06.2011
Občina: BELTINCI
 Obvezna razlaga 7. člena Odloka o sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta ob Kmečki ulici v Beltincih 09.08.2011
Občina: BELTINCI
 Obvezna razlaga druge in pete alineje drugega odstavka 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci 30.09.2011
Občina: BELTINCI
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za delo svetniških skupin v Občini Beltinci 10.01.2012
Občina: BELTINCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci 30.04.2013
Občina: BELTINCI
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje v Ižakovcih 11.07.2015
Občina: BELTINCI
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje v severovzhodnem delu Beltincev 11.11.2015
Občina: BELTINCI
1  2 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta občine Beltinci
Občina: BELTINCI
Datum objave: 14.07.2000
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

29.07.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si