RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Horjul - dokument


Občina: HORJUL
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (63/2010)
Datum sprejema: 15.7.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.08.2010
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Horjul 10.12.2011
Občina: HORJUL
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Horjul 15.10.2013
Občina: HORJUL
 Statutarni sklep 25.12.2010
Občina: HORJUL

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul 27.10.2010
Občina: HORJUL
 Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2011 14.12.2010
Občina: HORJUL
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 28.12.2010
Občina: HORJUL
 Sklep o razrešitvi članice Občinske volilne komisije Občine Horjul 28.12.2010
Občina: HORJUL
 Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V8 Dobrova za območje Občine Horjul 28.12.2010
Občina: HORJUL
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 28.12.2010
Občina: HORJUL
 Statutarni sklep 25.12.2010
Občina: HORJUL
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Horjul 12.03.2011
Občina: HORJUL
 Odlok o varstvu javnega reda in miru 12.03.2011
Občina: HORJUL
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Horjul 12.03.2011
Občina: HORJUL
1  2  ... 15  16 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Horjul
Občina: HORJUL
Datum objave: 25.03.1999
Datum sprejema: 25.02.1999
Organ sprejema: Občinski svet

09.04.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si