RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Mokronog - Trebelno (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument


Občina: MOKRONOG-TREBELNO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (66/2010)
Datum sprejema: 28.07.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 13.08.2010
Datum začetka veljavnosti: 13.08.2010
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Mokronog - Trebelno - dokument 03.03.2007
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Mokronog - Trebelno - dokument 08.05.2010
Občina: MOKRONOG-TREBELNO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Poslovnik Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno- dokument - Občinska podlaga
Občina: MOKRONOG-TREBELNO

11.07.2008

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mokronog - Trebelno - dokument 09.06.2018
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
 Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Mokronog - Trebelno za leto 2017 - dokument 05.05.2018
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
 Odlok o rebalansu A proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2018 - dokument 21.04.2018
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
 Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2019 - dokument 21.04.2018
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
 Zaključni račun proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2017 - dokument 20.04.2018
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
 Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta PC Puščava - dokument 06.04.2018
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mokronog - Trebelno - dokument 21.02.2018
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
 Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mokronog - Trebelno - dokument 29.07.2017
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
 Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na območju Občine Mokronog - Trebelno - dokument 29.07.2017
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
 Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mokronog - Trebelno - dokument 29.07.2017
Občina: MOKRONOG-TREBELNO
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si