RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče - dokument


Občina: TURNIŠČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (83/2010)
Datum sprejema: 21.09.2010 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.10.2010 Datum konca veljavnosti: 05.02.2022
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče - dokument 23.02.2013
Občina: TURNIŠČE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče - dokument 05.02.2022
Občina: TURNIŠČE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Turnišče- dokument - Občinska podlaga
Občina: TURNIŠČE

27.10.2007

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Turnišče - dokument
Občina: TURNIŠČE
Datum objave: 24.11.2006
Datum sprejema: 25.09.2006
Organ sprejema: Občinski svet

02.12.2006

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si