RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič - dokument


Občina: TRŽIČ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (8/2001)
Datum sprejema: 27.12.2000 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 17.02.2001 Datum konca veljavnosti: 19.05.2009
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Promet in zveze

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič - dokument 24.01.2003
Občina: TRŽIČ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič - dokument 13.07.2002
Občina: TRŽIČ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič - dokument 28.05.2002
Občina: TRŽIČ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič - dokument 16.03.2002
Občina: TRŽIČ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič - dokument 27.12.2001
Občina: TRŽIČ

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič - dokument 19.05.2009
Občina: TRŽIČ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javnih cestah - Državna podlaga

 Statut Občine Tržič- dokument - Občinska podlaga
Občina: TRŽIČ

30.03.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si