RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako ŠE23/1 v Občini Prebold - dokument


Občina: PREBOLD
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (7/2011)
Organ sprejema: Župan občine
Datum začetka veljavnosti: 05.02.2011
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako ŠE23/1 v Občini Prebold - dokument 15.04.2011
Občina: PREBOLD

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Prebold- dokument - Občinska podlaga
Občina: PREBOLD

15.08.2006

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si