RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Makole - dokument


Občina: MAKOLE
Publikacija: Uradno glasilo slovenskih občin (2/2007)
Datum sprejema: 09.01.2007 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.01.2007
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 03.06.2017
Občina: MAKOLE
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 26.02.2016
Občina: MAKOLE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica - dokument 07.11.2015
Občina: MAKOLE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica - dokument 09.06.2015
Občina: MAKOLE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica - dokument 20.08.2013
Občina: MAKOLE
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica - dokument 25.08.2012
Občina: MAKOLE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« - dokument 09.11.2011
Občina: MAKOLE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica - dokument 31.05.2011
Občina: MAKOLE
 Poslovnik občinskega sveta Občine Makole - dokument 20.02.2001
Občina: MAKOLE
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o. - dokument
Občina: MAKOLE
1  2 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si