RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev


Občina: ŠENTJERNEJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (12/2001)
Datum sprejema: 2001-02-01 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2002
Datum začetka veljavnosti: 10.03.2001
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.3 Zdravstvo in socialno varstvo: IV.3.2 Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o socialnem varstvu - Državna podlaga

 Statut Občine Šentjernej - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJERNEJ

03.02.2001

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si