RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje


Občina: RAZKRIŽJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (28/2011)
Datum sprejema: 30.03.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.04.2011
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje 16.09.2023
Občina: RAZKRIŽJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o javnih cestah - Državna podlaga

 Zakon o zaščiti živali - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gasilstvu - Državna podlaga

 Ustava Republike Slovenije - Državna podlaga

 Statut Občine Razkrižje - Občinska podlaga
Občina: RAZKRIŽJE

06.03.1999
 Poslovnik Občinskega sveta občine Razkrižje - Občinska podlaga
Občina: RAZKRIŽJE

21.05.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o koncesiji obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje 27.09.2011
Občina: RAZKRIŽJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Razkrižje 17.12.2011
Občina: RAZKRIŽJE
 Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Razkrižje 08.09.2012
Občina: RAZKRIŽJE
 Odlok o koncesiji občinske gospodarske javne službe urejanja pokopališča ter opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Razkrižje 30.10.2013
Občina: RAZKRIŽJE

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje
Občina: RAZKRIŽJE
Datum objave: 05.05.2001
Datum sprejema: 2001-03-21 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

20.05.2001

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si