RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja POH51-2 Podvrh – počitniški objekti - dokument


Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (30/2011)
Datum sprejema: 12.04.2011 Organ sprejema: Župan občine
Datum začetka veljavnosti: 23.04.2011
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja POH51-2 – počitniški objekti - dokument 29.03.2014
Občina: GORENJA VAS-POLJANE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Gorenja vas-Poljane - Občinska podlaga
Občina: GORENJA VAS-POLJANE


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja POH51-2 – počitniški objekti - dokument 29.03.2014
Občina: GORENJA VAS-POLJANE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si