RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Štore - dokument


Občina: ŠTORE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (33/2011)
Datum sprejema: 13.04.2011 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.05.2011
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Štore- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠTORE

28.08.1999
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Štore- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠTORE

16.08.1997

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Štore - dokument
Občina: ŠTORE
Datum objave: 31.01.2000
Datum sprejema: 20.12.1999
Organ sprejema: Občinski svet

15.02.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si